Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Pravidlá

 

Všeobecné pravidlá airsoftu:

 • Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.
 • Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie.
 • Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie)
 • Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.
 • Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na hrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.
 • Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 • Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.
 • Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov- z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.
 • Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.
 • V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.
 • Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 • Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.
 • Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 • Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením- mám zásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.
 • Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
  • bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
  • nesením zbrane nad hlavou
  • sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou.
 • Hráč neoznačený podľa bodu 17. sa považuje za živého.
 • Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu, ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)
 • Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 • Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).
 • Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto, kde hru neovplyvňuje.
 • Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.
 • Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 • Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 • Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou, rukou a zvolanie MÁŠ zo vzdialenosti menšej ako 3 metre ak protihráč nevidí a predpoklad zásahu je 100% a je riziko zranenia.

Airsoft sa hrá na česť - simuluje reálny boj a každý zásah aj ten ktorý strelec nevidel by mal trafený uznať a umrieť. Ak strelec videl zásah a trafený nie, tak strelec zahlási zásah a trafený "umrie".

Hráč je povinný po zasiahnutí zakričať „mám“, alebo „dostal som to“. V prípade, že útočník si je 100 % vedomý toho, že zasiahol protivníka a ten druhý si to neprizná, môže zakričať „dostal si to“ alebo „si mŕtvy“. Pokiaľ si to nechce priznať aj po vyzvaní, bude diskvalifikovaný z hry.

Zásah je právoplatný, keď sa guľka dotkne časti hráčovho tela (aj vlasy a oblečenie). V takom prípade je hráč mŕtvy. Ak sa guľka dotkne zbrane stáva sa nefunkčnou. Ak hráč nemá náhradnú počíta sa to ako zabitie. Keď je hráč „mŕtvy“, zdvihne ruku v ktorej držal zbraň a dá si ju za hlavu. V takejto polohe ruky kráča na respawn, kde počká vopred dohodnutý časový úsek a potom sa znova vracia do hry. Hráči nemôžu mŕtveho hráča používať ako štít ani sa zaňho schovávať.

Samozrejme každá akcia ma individuálne pravidlá. Na niektorých sa hrá tak, že každý tím má lekárnika, ktorý môže okamžite uzdraviť spoluhráča ale iba 3 krát. Po 4. zasiahnutí hráč „zbalí kufre“ a poberie sa domov.

Hra môže mať taktiež odlišný dej. Buď sa hrá tzv. capture-the-flag, čo znamená preniknúť do nepriateľského tábora a zmocniť sa nejakého predmetu, najčastejšie vlajky, alebo klasický death match alebo team death match, kde je úlohou len vyzabíjať sa navzájom. Alebo sa hrá tak, že jeden tým má „bombu“ a tú musí položiť. Samozrejme druhý tým mu v tom musí zabrániť.

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok