Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Nábor

 

 

NÁBOR

všetkých záujemcov airsoft-u, ktorý majú záujem stať sa členmi nášho teamu radi privítame.

Max Payn

 

 

 

 

Podmienky:

- v plnej miere rešpektovať pravidlá airsoft-u

- mať vlastnú zbraň, ochranné prvky (v prípade že nemáte zapožičiame)

- zbraň: max 450 fps (nad 450 fps-podmienky pre snipera)

- 1 tlačák, 1 točák zásobník (v pripade pištol)

- sniper (max 600 fps) vzdialenost min 30 met. zbraň manual, plyn,

  vprípde AEG snipera, strela/3 sec.

- poznať zákon o strelných zbraniach a strelive kat.D

- od 15 - 18 musí mať revers (potvrdenie od rodičov potvrdené notárom)

  tlačivo je na vyžiadanie info@zdravieasport.sk

- zúčastniť sa aspoň na jednej brigáde / rok

- členom sa stávaš ak sa aktivne zučasťňuješ na treningoch min. 2 mesiace

- jednorázovy registračný poplatok 5 eur

- náš team neuznáva povyšovacie praktiky

Náš team hra s obmedzenym fps max.450 fps/2met. a sniper 600 fps/30 met.

  

Registrácia člena Airsoft klubu

(vypĺňajte čitateľne paličkovým písmom)

  

Meno a priezvisko:               ..........................................................

 

Email:                                    .........................................................

 

Telefón:                                 .........................................................

 

Číslo OP:                               .........................................................

  

Práva a povinnosti člena airsoft klubu:

 

Člen má právo:

 • navrhnúť priebeh akcie (rozhodne hlasovanie)
 • navrhnúť prijatie nového člena
 • navrhnúť tajné hlasovanie o vylúčený  neprispôsobivého člena   (pri hlasovaní musí byť minimálna účasť 70%  aktívnych členov)
 • bez udania dôvodu odstúpiť od členstva
 • upgradovať si zbraň v limite do 450 fps a sniper do 600 fps (vyššie upgrady len na akciách NO LIMIT )
 • po zaplatení jednorazového členského príspevku 5eur, zúčastňovať sa na airsoftových akciách bezplatne (usporiadané oz. Zdravie a Šport) v prípade tomboly 1 žreb zdarma

 

Člen má za povinnosť:

 

 • v plnej miere rešpektovať rozhodnutia hlasovania a pravidlá airsoftu
 • v plnej miere dodržiavať zákon o strelných zbraniach a strelive kat. D
 • na požiadanie si nechať premerať zbraň / FPS
 • zúčastniť sa na 1 brigáde  / 1 rok
 • hrať čestne a nevyvolávať konfliktné situácie J

 

Čestné prehlásenie:

 

 • V plnej miere si uvedomujem riziká spojené s používaním Airsoftových zbraní, a beriem na seba plnú zodpovednosť v prípade spôsobenia úrazu sebe , inej osobe, alebo poškodenia majetku. (v prípade neplnoletej osoby podpisuje aj zákonný zástupca)
 • Svojim podpisom potvrdzujem, že som airsoftové pravidlá prečítal a pochopil som ich a budem ich v plnej miere rešpektovať.
 • Svojim podpisom potvrdzujem platnosť údajov

 

 

______________________________________________

dátum a miesto

 

____________________                            _________________________________________

podpis člena              pre osoby mladšie ako 18. č. OP +  popis. zákonného zástupcu

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Zdravie a Šport, Komenského 688/7,                                          www.zdravieasport.sk  -  info@zdravieasport.sk

                           Veľké Kapušany 07901                                                                                       +421 905 439 628

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok